Lek. wet. Michał Kośmieja

Lek. wet. Michał Kośmieja – Specjalista kardiolog – absolwent wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Kardiologią interesował się już w czasach studiów i wiele czasu wolnego spędzał w pracowni kardiologii gdzie miał okazję przez kilka lat obserwować i pomagać przy pracy takich specjalistów jak Prof. dr hab. Urszula Pasławska czy też dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak. Cały czas kształci się na konferencjach kardiologicznych zarówno w kraju jak i zagranicą.

Więcen informacji tutaj

Poznaj też

Doktor Nauk Weterynaryjnych

Dr n. wet. Marcin Michałek w 2020 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską z zakresu klinicznej kardiologii weterynaryjnej, która stanowiła cykl artykułów…

Mgr biologii, inż. zootechnik

Paulina Kozak jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku biologia, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie…

Lekarz weterynarii, specjalista chirurg

Beata Cieśla ukończyła Medycynę Weterynaryjną na Uniwersytecie Weterynaryjnym we Wrocławiu. Po odbyciu stażu pogłębiała swoją…